How can we help you?

پیکسل لینکدین

Last updated on April 27, 2024

تگ LinkedIn Insight یک کد جاوا اسکریپت سبک وزن است که می‌توانید آن را به وب‌سایت خود اضافه کنید تا گزارش‌دهی عمیق کمپین را فعال کنید و بینش‌های ارزشمندی را در مورد بازدیدکنندگان وب‌سایت خود بررسی کنید. می‌توانید از برچسب LinkedIn Insight برای ردیابی تبدیل‌ها، هدف‌گیری مجدد بازدیدکنندگان وب‌سایت، و باز کردن بینش‌های اضافی درباره تعامل اعضا با تبلیغاتتان استفاده کنید. برای مثال:

123456

اطلاعات بیشتر

Did not answer your question?
Contact us